KOMITE ONCOLOJI AK APLIKASYON PWOTOKÒL

Aprè doktè yo fin bay dyagnostik kansè timoun nan, ekip sante lopital  la, ki fèt ak espesyalis nan maladi san ak nan onkoloji, gen lòt espesyalis ki kapab patisipe  tou depann de ki kalite kansè timoun nan genyen an, ak lòt pwofesyonèl nan ekip sante a, envestige ak analize istwa timoun nan.

 

Avèk enfòmasyon sa yo ak sou baz pwotokòl, ak eksperyans pwofesyonèl yo,yo defini tretman timoun nan .

 

Rezolisyon sa a kominike epi eksplike bay moun ki okipe timoun nan . Epi li kapab eksplike sa tou bay timoun nan oswa adolesan an , lap adapte enfòmasyon an selon laj pasyan an epi lap toujou di bagay ki verite.